Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 8. april 2015
Mødested: Rådhuset, lokale C3.17

Dagsordenpunkter

11. Temadag med inspiration til Udsatterådets arbejde

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Temadag med inspiration til Udsatterådets arbejde

Sagsfremstilling

På sidste møde i udsatterådet skulle en henvendelse fra Huset Zornig ift. at etablere en temadag om udvikling af udsatteråd have været drøftet. Henvendelsen blev ikke drøftet, men udsendt med referatet. Henvendelsen vedlægges.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Indstilling:

Beslutning

Udsatterådet besluttede, at rådet ikke ønsker at tage imod tilbuddet fra Huset Zornig om etablering af en temadag. Rådet vil hellere finde andre måder at anvende ressourcerne på. 

Bilag

  • Temadag til lokale Udsatteråd