Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 8. april 2015
Mødested: Rådhuset, lokale C3.17

Dagsordenpunkter

10. Suppleanter til Udsatterådet

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Suppleanter til Udsatterådet

Sagsfremstilling

På sidste møde i Udsatterådet, den 27. januar 2015, efterspurgte rådet valg af suppleanter, da der i øjeblikket ikke er suppleanter tilknyttet rådet.

 

Rådet besluttede, at medlemmerne, i deres bagland, skulle efterspørge, om der er mulige kandidater til suppleantposten. Rådet besluttede desuden, at sekretæren skulle undersøge, om det er muligt at vælge suppleanter ind nu, eller om det skal afvente næste valgperiode.

 

Formelt set er det Social- og Sundhedsudvalget der, i samråd med rådets formand, udvælger ordinære medlemmer og suppleanter. Sekretæren har indhentet juridisk vejledning i Herning Kommune i sagen, og heraf fremgår det, at der ikke er noget, der forhindrer, at rådet nu indstiller et antal suppleanter til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Hvis rådet ønsker at indstille suppleanter, foreslås det, at disse indstilles i prioriteret rækkefølge. Rådet skal dermed ikke afvente næste valgperiode.   

 

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Indstilling:

Beslutning

Udsatterådet besluttede, at medlemmerne inden næste møde i rådet undersøger, om der er mulige kandidater, der ønsker at være suppleanter. Sagen tages op på næste møde i Udsatterådet.