Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 8. april 2015
Mødested: Rådhuset, lokale C3.17

Dagsordenpunkter

9. Status for skæve boliger i Herning Kommune

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Status for skæve boliger i Herning Kommune

Sagsfremstilling

I forlængelse af Udsatterådets studietur til Aalborg, ønsker rådet løbende at blive orienteret om processen ifm. Blå Kors og Herning Kommunes afdækning af mulighederne for at etablere skæve boliger i Bethaniagade.

 

Processen er i startfasen. Blå Kors og Herning Kommune har afholdt et første møde om visionerne for et projekt i Bethaniagade, herunder skæve boliger. Blå Kors arbejder, med afsæt i det første møde, nu med den videre idéudvikling. Der er nedsat en projektarbejdsgruppe, der har sit første møde i slutningen af april. Både Blå Kors og Herning Kommune er repræsenteret i projektarbejdsgruppen.

 

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Indstilling:

Beslutning

 Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.