Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

18. Tilbagemelding fra udvalget omkring indstilling af ny formand

19. Tilbagemelding vedr. nyt medlem

20. Gennemgang af ref. fra udvalgsmøderne

21. Gennemgang af rapporterne fra Rådet for socialt udsatte

22. Orientering om stormøde den 8.11

23. Gennemgang af flyer – vores egen – med henblik på endelig godkendelse

24. Orientering om oplæg vedr. Strategi for udsathed på møde i feb eller næste møde 1.dec.

25. Sæt datoer for nye møder i 2021

26. Hvad skal vi arbejde med i 2021 /emner og udflugter