Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

18. Tilbagemelding fra udvalget omkring indstilling af ny formand

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Tilbagemelding fra udvalget omkring indstilling af ny formand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Har ikke været for udvalget. Der afventes ny status.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

19. Tilbagemelding vedr. nyt medlem

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Tilbagemelding vedr. nyt medlem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Blå Kors tilkendegiver at de gerne vil have medarbejder med som nyt medlem til Udsatterådet.

Poul sørger for, at kort beskrivelse af eventuelt nyt medlem vil blive sendt rundt til Udsatterådets medlemmer.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

20. Gennemgang af ref. fra udvalgsmøderne

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Gennemgang af ref. fra udvalgsmøderne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ingen relevante punkter at fremhæve fra de referater der er gennemlæst.


Relevante udvalgsmøder tildeles enkelt medlem, som sørger for at tilvejebringe punkter som kan være interessante for rådet:

Mette: Børne- og Familieudvalget

Grethe: Social- og Sundhedsudvalget

Line: Forebyggelsesudvalget

Poul: Beskæftigelsesudvalget

Bent: Byplanudvalget (midlertidigt)

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

21. Gennemgang af rapporterne fra Rådet for socialt udsatte

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Gennemgang af rapporterne fra Rådet for socialt udsatte

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Rådet drøfter fremtidige emner for Udsatterådet, samt rådets rolle heri.

Rapporter fra Rådet for Socialt Udsatte kan med fordel benyttes, når emner diskuteres i rådet. Er vedlagt som bilag.


Med afsæt i hidtil modtaget rapporter, er der dialog om klagesystemet i Herning Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


Bilag

  • Rådet for Socialt Udsatte. Ideer til lokale udsatteråd
  • Rådet for Socialt Udsatte. Hvordan kan lokale udsatteråd arbejde for lighed i sundhed
 

22. Orientering om stormøde den 8.11

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orientering om stormøde den 8.11

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Line orienterer. Der er sendt invitation ud til stormøde, hvilket vil finde sted den 6/11. Flere medlemmer af Udsatterådet vil deltage.

(Re.: Stormødet blev efterfølgende aflyst grundet nye restriktioner ifbm. COVID-19, der agtes at afholde mødet i det nye år).  

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

23. Gennemgang af flyer – vores egen – med henblik på endelig godkendelse

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Gennemgang af flyer – vores egen – med henblik på endelig godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Rådet gennemgår flyver, og kommer med mindre rettelser. Flyver godkendes.


Det aftales at der printes 300 stk. Julie sørger for dette til næste møde.

Flyver vil blive fordelt på på varmetuer, bibliotek, og eventuelle lægehuse. Samt lagt op på Herning Kommunes hjemmeside.


Der undersøges om flyver kan blive trykt i Herning Kommunes Folkeblad. Line og Mette undersøger nærmere, ift. at få flyver trykt og stille op til eventuelt interview.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

24. Orientering om oplæg vedr. Strategi for udsathed på møde i feb eller næste møde 1.dec.

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orientering om oplæg vedr. Strategi for udsathed på møde i feb eller næste møde 1.dec.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mette prøver fortsat at få kontakt med Louise Gade. Afventer.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

25. Sæt datoer for nye møder i 2021

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Sæt datoer for nye møder i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Møder i Udsatterådet vil fortsat afholdes om tirsdagen, kl. 12:00-15:00.

Der vil blive planlagt 6 møder om året, dvs. ca. hver anden måned.

Julie sætter datoer for møder i Udsatterådet i 2021. Datoerne sendes rundt på mail til medlemmerne.  

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

26. Hvad skal vi arbejde med i 2021 /emner og udflugter

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Hvad skal vi arbejde med i 2021 /emner og udflugter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Punkt vil også komme på næste dagsorden. Medlemmer i rådet vil opsøge ideer i deres bagland.


Det aftales at planlægning af udflugter, afholdelse af møder andre steder (f.eks. rundt hos de forskellige medlemmer) sættes i bero grundet COVID-19.

Der drøftes mulige fremtidige emner for Udsatterådet:

- Strategi for udsathed (Louise Gade)

- Klagesystemet

- Social ulighed i sundhed

- Overblik over Herning Kommunes tilbud

- Udsatteråd vil foreslå: Borgerrådgiver for socialt udsatte

- Boligformer for de allermest socialt udsatte borgere i Herning Kommune

- Hvilke udfordringer ser vi i Herning Kommune?


Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning