Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

26. Hvad skal vi arbejde med i 2021 /emner og udflugter

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Hvad skal vi arbejde med i 2021 /emner og udflugter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Punkt vil også komme på næste dagsorden. Medlemmer i rådet vil opsøge ideer i deres bagland.


Det aftales at planlægning af udflugter, afholdelse af møder andre steder (f.eks. rundt hos de forskellige medlemmer) sættes i bero grundet COVID-19.

Der drøftes mulige fremtidige emner for Udsatterådet:

- Strategi for udsathed (Louise Gade)

- Klagesystemet

- Social ulighed i sundhed

- Overblik over Herning Kommunes tilbud

- Udsatteråd vil foreslå: Borgerrådgiver for socialt udsatte

- Boligformer for de allermest socialt udsatte borgere i Herning Kommune

- Hvilke udfordringer ser vi i Herning Kommune?


Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning