Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

25. Sæt datoer for nye møder i 2021

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Sæt datoer for nye møder i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Møder i Udsatterådet vil fortsat afholdes om tirsdagen, kl. 12:00-15:00.

Der vil blive planlagt 6 møder om året, dvs. ca. hver anden måned.

Julie sætter datoer for møder i Udsatterådet i 2021. Datoerne sendes rundt på mail til medlemmerne.  

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning