Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

24. Orientering om oplæg vedr. Strategi for udsathed på møde i feb eller næste møde 1.dec.

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orientering om oplæg vedr. Strategi for udsathed på møde i feb eller næste møde 1.dec.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mette prøver fortsat at få kontakt med Louise Gade. Afventer.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning