Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

23. Gennemgang af flyer – vores egen – med henblik på endelig godkendelse

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Gennemgang af flyer – vores egen – med henblik på endelig godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Rådet gennemgår flyver, og kommer med mindre rettelser. Flyver godkendes.


Det aftales at der printes 300 stk. Julie sørger for dette til næste møde.

Flyver vil blive fordelt på på varmetuer, bibliotek, og eventuelle lægehuse. Samt lagt op på Herning Kommunes hjemmeside.


Der undersøges om flyver kan blive trykt i Herning Kommunes Folkeblad. Line og Mette undersøger nærmere, ift. at få flyver trykt og stille op til eventuelt interview.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning