Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

22. Orientering om stormøde den 8.11

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orientering om stormøde den 8.11

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Line orienterer. Der er sendt invitation ud til stormøde, hvilket vil finde sted den 6/11. Flere medlemmer af Udsatterådet vil deltage.

(Re.: Stormødet blev efterfølgende aflyst grundet nye restriktioner ifbm. COVID-19, der agtes at afholde mødet i det nye år).  

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning