Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

21. Gennemgang af rapporterne fra Rådet for socialt udsatte

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Gennemgang af rapporterne fra Rådet for socialt udsatte

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Rådet drøfter fremtidige emner for Udsatterådet, samt rådets rolle heri.

Rapporter fra Rådet for Socialt Udsatte kan med fordel benyttes, når emner diskuteres i rådet. Er vedlagt som bilag.


Med afsæt i hidtil modtaget rapporter, er der dialog om klagesystemet i Herning Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


Bilag

  • Rådet for Socialt Udsatte. Ideer til lokale udsatteråd
  • Rådet for Socialt Udsatte. Hvordan kan lokale udsatteråd arbejde for lighed i sundhed