Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

20. Gennemgang af ref. fra udvalgsmøderne

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Gennemgang af ref. fra udvalgsmøderne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ingen relevante punkter at fremhæve fra de referater der er gennemlæst.


Relevante udvalgsmøder tildeles enkelt medlem, som sørger for at tilvejebringe punkter som kan være interessante for rådet:

Mette: Børne- og Familieudvalget

Grethe: Social- og Sundhedsudvalget

Line: Forebyggelsesudvalget

Poul: Beskæftigelsesudvalget

Bent: Byplanudvalget (midlertidigt)

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning