Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

19. Tilbagemelding vedr. nyt medlem

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Tilbagemelding vedr. nyt medlem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Blå Kors tilkendegiver at de gerne vil have medarbejder med som nyt medlem til Udsatterådet.

Poul sørger for, at kort beskrivelse af eventuelt nyt medlem vil blive sendt rundt til Udsatterådets medlemmer.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning