Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 1. december 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

27. Omdeling af flyver

28. Orientering vedr.'Strategi for udsathed'

29. Orientering fra udvalgspunkt vedr. Udsatterådet

30. Nye medlemmer i Udsatterådet

31. Gennemgang af referater fra udvalgsmøder

32. Emner for 2021

33. Eventuelt