Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 1. december 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

32. Emner for 2021

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Emner for 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Udsatterådet præsenteres for årshjul, som redskab til at planlægge temaer og mål for 2021. Det besluttes at rådet vil arbejde med årsjulet.


Temaer og mål for tema i 2021 drøftes. Sekretær (Julie) opdaterer årshjul og sender rundt til medlemmer. Årshjul er vedhæftet som bilag på punktet.


Øvrige punkter som endnu ikke tilføjes årshjul:

- Drøftelse om et eventuelt fixerum i Herning Kommune (Fordele og ulemper)

- Etniske grupper som tema

- Eftervirkninger af COVID-19, fordelt på forskellige målgrupper; Unge, etniske borgere m.m.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


Bilag

  • Årshjul for Udsatterådet 2021