Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 1. december 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

30. Nye medlemmer i Udsatterådet

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Nye medlemmer i Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Følgende personer har ønske om at være en del af Udsatterådet:

Marianne Rahbek fra Plads til Forskelle og Jens Damsbo fra Blå Kors Pensionat (Senere vil det være forstander Jørgen Villumsen). Der vil blive undersøgt om Varmestuen vil have repræsentant i rådet.


Udsatterådet er enige om at indstille disse som nye medlemmer til rådet. Jf. Forretningsorden skal Beskæftigelsesudvalget udpege de nye medlemmer. Sagen vil komme på udvalgsmøde hurtigst muligt.


Det aftales at formanden (Mette) sender beskrivelse af nye medlemmer til sekretæren (Julie), som skriver sagsfremstilling til udvalget. Rådets medlemmer vil blive orienteret om status.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning