Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 1. december 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

29. Orientering fra udvalgspunkt vedr. Udsatterådet

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orientering fra udvalgspunkt vedr. Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formand for Beskæftigelsesudvalget (Tommy Tønning) orienterer om punktet.

Der er godkendt ændring til Forretningsorden § 4, stk. 4, som fremover vil foreskrive:

’Medlemmerne i rådet bor i Herning Kommune eller har en arbejdsmæssig- eller frivillig tilknytning til Herning Kommune’.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning