Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 1. december 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

28. Orientering vedr.'Strategi for udsathed'

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orientering vedr.'Strategi for udsathed'

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Hvert medlem får flyvers med, som der ligges oplagte steder, hvor de færdes. Eksempelvis: Varmestuer, Fællesbo, bibliotek, LærDansk o.lign.


Formand og næstformand (Mette og Line) bliver interviwet til Herning Folkeblad indenfor den næste uges tid om Udsatterådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning