Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 28. januar 2020
Mødested: Lokale B2.01, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Nye medlemmer til Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udsatterådet indstiller Sisse Fjord Nielsen og Line Kvartborg som medlemmer i Udsatterådet. Jf. forretningsordenen indstilles de nye medlemmer til godkendelse af Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Udsatterådet beslutter at indstillingen skal være klar til Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. februar 2020.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Forberedelse til besøg af formændene fra hhv. Social- og Sundhedsudvalg og Beskæftigelsesudvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som forberedelse til besøg af formændene fra hhv. Beskæftigelsesudvalg og Social- og sundhedsudvalg er der dialog i Udsatterådet om det fremtidige sundhedsrum.

 

Der er dialog om:

 • Sundhedsrum som fysisk og ikke-fysisk rum
 • Tilknytning af sygeplejersker, både i fysisk lokale og udkørende funktion til hjemmebesøg hos borgeren
 • Det fysiske rum skal kunne bruges til samtaler og møder med borgeren
 • Mulighed for at invitere relevante fagpersoner ind, f.eks. ryge-stop kursus eller give borgeren mulighed for at tale med en præst

 

 • Behov ved et kommende sundhedsrum:
  • Til Varmestuens brugere, dem der bor på gaden og generelt udsatte borgere.
  • Sundhedsrum skal ligge i forlængelse af varmestuen og ikke inde i varmestuen, dvs. ingen tunnel derind, men større åbning. 
  • Motivere og følge udsatte borgere tæt, så de får fulgt lægeaftaler til dørs, planlægning af sundhedsforløb, overholde aftaler og huske tider m.m., evt. ved hjælp af  fagpersonale tilknyttet kommende sundhedsrum.
  • Generel oplysning om sundhed og tilbud skal bredes ud, så udsatte borgere er oplyst om det og ved hvor og hvordan de kan få hjælp. 
  • Forvaltning af økonomi er en vigtig parameter ift. mental sundhed for borgere, også udsatte borgere. Formidling fra offentlige instanser kan være udfordrende at forstå samt e-bokssystemet med breve og indkaldelse kan skabe udfordringer.
  • Tilknytning af social vicevært, der har relationer med borgere af sundhedsrum og har overblik/viden om tilbud rundt i kommunen og i frivillig regi, således han kan guide borgerne til relevante muligheder og tilbud.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Dialog og perspektiver vil tages med ved besøg af formændene fra hhv. Social- og Sundhedsudvalg og Beskæftigelsesudvalg senere på mødet

 

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Diverse orienteringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering og beskrivelse af det eksisterende tilbud Social Sundhed af Bente Hjorth.

Social Sundhed arbejder for at skabe en lige og værdig adgang til sundhedsvæsenet. Der tilbydes støtte til f.eks. ledsagelse til læge, holde styr på aftaler, hjælpe med at lave aftaler ift. sundhedssystemet. Det er et frivilligt tilbud og hjælp til borgere, hvor de frivillige brobyggere er studerende med sundhedsfaglig uddannelse.

Kontakt oplysninger til Social Sundhed: 42 44 40 37 / jb@socialsundhed.org

 

Udsatterådet orienteres af forvaltningen om at den frivillige tandplejeordning er sat på standby.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Udsatterådet tager orienteringerne til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Besøg af formand for Beskæftigelsesudvalget og formand for Social- og Sundhedsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Besøg af Tommy Tønning, formand for Beskæftigelsesudvalget og Anne Marie Nørgaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

 

Formændene bliver præsenteret for Udsatterådet tanker, perspektiver og viden om kommende sundhedsrum og sundbred bredt forstået blandt udsatte borgere.

Formændene indgår i dialog med Udsatterådet om det kommende sundhedsrum.  

 

Søren fra Møltrup Optagelseshjem giver oplæg om Superbureaukrat projekt.

Der er aftalt møde mellem Søren og formand Tommy Tønning fra beskæftigelsesudvalg ift. det videre arbejde med projektet. 

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Formændene og Udsatterådet indgik i dialog omkring ovenstående emner.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

E-mail til Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udsatterådet beslutter at alle medlemmer i Udsatterådet skal have adgang til fælles e-mail og at denne skal fremgå på Herning kommunens hjemmeside vedr. Udsatterådet. Det kan ikke være en herning kommune mail, men mail navn skal indeholde 'Udsatterådet' og 'Herning'. Der skal undersøges nærmere ift. oprettelse af e-mail og domænenavn.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Sekretæren undersøger mulighed for oprettelse af e-mail.