Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 26. marts 2019
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Udsatterådets rapport

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Det har vist sig sværere at skrive udsatterådets rapport end først antaget.

 

  • Kan Udsatterådet præsentere mærkesagerne, der er kommet frem i arbejdet med rapporten på en anden måde? Evt. ved et møde med relevante medarbejdere i forvaltningen og/eller politikere?
  • Hvilke mærkesager er vigtigst? Hvem kan Udsatterådet tale med mærkesagerne om?
  • Udsatterådet havde formandskabet for Social og Sundhedsudvalget med til et møde i efteråret, skal de inddrages?

Beslutning

Ulrik sender det foreløbige materiale til Udsatterådet. Materialet vil indgå i en proces vedr. Udsatterådets arbejde (se nærmere beskrivelse under pkt. 14).

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Informationsmateriale om Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Status på arbejdet med informationsmateriale vedr. Udsatterådet.

Beslutning

Mette og Ulrik arbejder videre med informationsmateriale vedr. Udsatterådet.  

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Sundhedsrum i forbindelse med Bethaniagadeprojektet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

På sidste møde blev det aftalt, at der skulle indsamles mere viden omkring sundhedsrum. Den indsamlede viden drøftes.

Beslutning

Grete, Bent og Poul har kontaktet varmestuen omkring brugere, der afhenter ”værktøj”. Der er oplyst ca. 30-50 pr. dag. Det er uvist, om der er tale om 30-50 personer pr. dag eller 30-50 sæt ”værktøj” pr. dag. Grete undersøger nærmere på Varmestuen. Mette følger op på erfaringerne med indtagelsesrum/sundhedsrum i Vejle Kommune.

 

Den indsamlede viden skal danne grundlag for beslutning om Udsatterådet skal arbejde videre med sundhedsrum.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Referater fra sidste udvalgsmøder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

-        Forebyggelsesudvalget (Ulrik)

-        Beskæftigelsesudvalget (Rita)

-        Børne- og familieudvalget (Mette)

-        Social- og sundhedsudvalget (Grete)

-        Opsamling på punkter fra sidst

 

Udsatterådets kommentarer til ”ny sammenhængende beskæftigelsespolitik” er blevet godt modtaget. Ulrik har Ulla Høys kommentarer med.

Beslutning

Referater gennemgåes. Ulla Høys kommentarer gennemgås.

 

Bente følger op på pkt. 27 vedr. Blå Kors Varmestue i referatet fra møde i Social- og Sundhedsudvalget den 13. marts 2019.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Sekretærens punkter fra Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Udsatterådet orienteres om ny organisering i Social- og Beskæftigelsesafdelingen samt ændring af navn fra ”Beskæftigelsesafdelingen” til ”Social- og Beskæftigelsesafdelingen”.

 

Desuden videreformidles invitation til netværksmøde for de lokale udsatteråd. Netværksmødet afholdes af Rådet for Socialt Udsatte den 11. april 2019.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Årshjul 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Intern:

-        Afslutning af arbejdet med Udsatterådets rapport

-        Folketingsvalg – skal vi gøre noget?

-        Frivillighedens dag

-        Lokationer for rådsmøder

Beslutning

Udsatterådet har mange bolde i luften, og for at sikre den nødvendige fremdrift i Udsatterådets arbejde ser medlemmerne behov for at få skabt overblik over arbejdet, prioriteret fokusområder mv. Dette skal foregå på næste møde i Udsatterådet med hjælp fra Herning Kommune til at lede rådet gennem denne proces.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Amir har valgt at udtræde af Udsatterådet efter dette møde. Jf. forretningsorden for Udsatterådet § 4 Stk. 5 kan der foretages udpegning af nyt medlem til rådet, hvis et medlem udtræder af rådet. Der blev drøftet forskellige områder, der med fordel kan repræsenteret i Udsatterådet efter Amirs udtrædelse. Udsatterådets medlemmer vil opfordre relevante til at instille sig som medlem af Udsatterådet. Et nyt medlem udpeges jf. forretningsorden for Udsatterådet § 4 af Social- og Sundhedsudvalget.

 

Amir foreslår at tage kontakt til Sara Jarsbo fra Aarhus ift. erfaringsudveksling omkring arbejde med udsatte i Aarhus. På næste møde drøftes relevante kontakter for Udsatterådet.