Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 24. januar 2019
Mødested: Lyngens Kvarter 240, Gullestrup, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Udsatterådets rapport

Sagsfremstilling

Udvælgelse af mærkesager der skal arbejdes videre med. Evt. beslutte ekstra møde, hvor der kun arbejdes med rapporten.

Beslutning

Der afholdes et ekstra arbejdsmøde den 13. februar 12-16, hvor forslag til forbedringer udvælges. Ulrik indkalder med lokation.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Infomateriale om Udsatterådet

Sagsfremstilling

Materialet gøres færdigt, hvis det ikke er det i forvejen.

Beslutning

Mette tilretter infomaterialet. Afsnittene ”Hvem er vi? ” og ”Hvem er udsat? ” tilpasses og derudover tilføjes kontaktpersoner.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Sundhedsrum i forbindelse med Bethaniagadeprojektet

Sagsfremstilling

- Erfaringer fra Kirkens Korshær i Vejle.

- Skal vi arbejde videre med det?

Beslutning

Mette følger op på erfaringerne med indtagelsesrum/sundhedsrum i Vejle Kommune. Grethe, Bent, Poul og Mette indsamler viden om behovet for et sundhedsrum i Herning Kommune. På næste møde drøftes den opnåede viden.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Opsamling på referater fra sidst

Sagsfremstilling

Ny beskæftigelsespolitik for unge.

Beslutning

Godkendt af rådet. Bente Hjorth anbefaler at dette sendes til Ulla Hoy. Ulrik sender forslaget.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Referater fra sidste udvalgsmøder

Sagsfremstilling

  • Forebyggelsesudvalget
  • Beskæftigelsesudvalget
  • Børne- og familieudvalget
  • Social- og sundhedsudvalget
  • Eventuel drøftelse af punkter fra de politiske dagsordener.
  • Paragraf 18-midler

Beslutning

Udsatterådet nåede ikke behandle dette punkt.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Udsatterådets sekretær ved Herning Kommune

Beslutning

Bente Hjorth præsenterede sig selv.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Årshjul 2019

Beslutning

Punktet er udsat til næste møde.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Evt.

Sagsfremstilling

  • Forventningsafstemning
  • Januarkonference

Beslutning

Næste møde afholdes den 20. marts 2019 fra kl. 12-15 på Herning Kommune.