Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 22. august 2019
Mødested: Lokale B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Proces omkring Udsatterådets arbejds- og fokusområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Dialog omkring Udsatterådets fokusområder og arbejdsopgaver med henblik på at målrette og konkretisere rådets arbejde.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Processen blev gennemført. Udsatterådet har udpeget to områder som arbejdes videre med i 2019. 1) Den Våde Høne og 2) Gældsrådgivning til socialt udsatte.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Informationsmateriale om Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

 Gennemgang, evt. tilpasning samt godkendelse af informationsmateriale vedr. Udsatterådet i Herning Kommune. Endvidere drøftelser omkring videreformidling af materialet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Kontaktoplysninger ændres fra sektretæren til Udsatterådet. Rådet vil gerne oprette en mail i regi af Herning Kommune (xx@herning.dk). Administrationen undersøger om dette er muligt. Derudover skal følgende tekst tilføjes: ”Rådet arbejder ikke med enkeltsager”.

 

Med disse ændringer bliver informationsmaterialet godkendt. Administrationen vil, når tilpasningerne er udført, uploade informationsmaterialet på www.herning.dk.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Sundhedsrum i forbindelse med Bethaniagadeprojektet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Orientering om dialog med Randi. Efterfølgende drøftelser i rådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Ulrik genudsender opsamling til rådets medlemmer.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Sekretærens punkter fra Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Bente Hjorth orienterer rådet om, at hun deltager i næste møde i Udsatterådet. Derefter vil Pernille Gade, afsnitsleder for udsatteområdet, overtage sekretærfunktionen, og Bente Hjorth vil deltage på møderne efter behov.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Referater fra sidste udvalgsmøder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

- Forebyggelsesudvalg (Ulrik)

- Beskæftigelsesudvalg (Rita)

- Børne- og Familieudvalg (Mette)

- Social- og Sundhedsudvalg (Grete)

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Ulrik orienterer om følgende fra Forebyggelsesudvalgets referater:

·       Pkt. 13 ”Koncept for den sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats”. Rådet vil være opmærksom på kommende materiale omkring indsatser.

·       Pkt. 16 ”Evaluering af projekt Fremskudt Sundhedsindsats”. Rådet drøfter kendskab til/erfaringer med projektet.  

·       Pkt. 25 ”Status på Herning Kommunes fritidspasordning”. Rådet oplyses om, at der stadig er penge at søge i puljen for 2019.

 

Grethe orienterer om omfordelingen af § 18 midler. Selvhjælp Herning får tildelt 46.000 kr. som ekstraordinært tilskud i 2019. Bente gør i den henseende opmærksom på deadline for ansøgning om støtte til frivillig social indsats (§ 18 midler), der er fredag den 1. november 2019.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Andet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Brugernes Bazar den 28. august 2019.

 

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Ulrik orienterer om brugernes bazar.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Ulrik orienterer om, at der er udarbejdet en vejledning til kommunal budgetlægning. Den sendes ud sammen med referatet.