Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 21. juni 2018
Mødested: Lokale C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Spisning og oplæg om Udsatteråd

Sagsfremstilling

Hvad er et Udsatteråd, og hvad kan man arbejde med?

Beslutning

Indledningsvis blev der præsenteret en film og materiale fra Det Nationale Udsatteråd, og formanden præsenterede Udsatterådets muligheder mv. ud fra anbefalinger fra Det Nationale Udsatteråd.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Forventningsafstemning - Hvad kan vi hver især bidrage med til rådet?

Sagsfremstilling

Udfyld vedhæftede skabelon hjemmefra - vi gennemgår dem til mødet.

Beslutning

Punktet blev drøftet, og rådets medlemmer tilkendegav deres forventninger til involvering og ønskede arbejdsområder. Udsatterådet har en bred sammensætning med solide kræfter til arbejdet omkring de udsatte i Herning Kommune.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Hvem er Udsatte?

Sagsfremstilling

Vi afstemmer, hvem vi som råd anser for udsatte (grupper, livssituationer mv.). Der laves en definition, som skrives i rådets forretningsorden. Gør dig tanker hjemmefra.

Beslutning

Der var enighed om, at definitionsbegrebet omkring en ”udsat” spænder vidt, og følgende blev drøftet.

-          Kan være periodevis og ikke nødvendigvis livslangt/statisk.

-          Kan være bestemt af livssituation.

 

Der arbejdes på en definition henimod det kommende møde i september.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Årshjul for Udsatterådet

Sagsfremstilling

Vi vælger, hvad vi skal arbejde med de kommende år (årshjul). Eksempler:
- Udsatterådets rapport
- Dialogmøder med borgere – fyraftensmøder for professionelle
- Høringssvar og bidrag til politikker, samt deltagelse ved møder
- Vejviser for borgere/professionelle (synliggøre tilbud til udsatte)

Beslutning

Det blev besluttet, at der i den kommende tid arbejdes med følgende områder:

 

-          Synlighed omkring Udsatterådet, herunder events og infomateriale

-          Årsrapport som indeholder de udsattes holdninger til de indsatser/tilbud, der rettes mod dem, udsatterådets anbefalinger og evt. overblik over tilbud for udsatte i Herning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Spørgsmål og tanker indenfor formandskabet for Social- og Sundhedsudvalget kommer til næste møde

Beslutning

Der blev drøftet følgende mulige punkter:

1.       Hvad har Social- og Sundhedsudvalget af forventninger til Udsatterådet?

 

2.       Hvad har Udsatterådet i støbeskeen?

 

3.       Hvad er Social- og Sundhedsudvalgets holdning til forebyggelsesindsatser på udsatteområdet?

 

Øvrige punkter:

Mulighederne for Sundhedsrum i nybyggeri på Bethaniagade?

 

Der arrangeres ekstraordinært møde d. 4. september kl. 14, hvor dagsordenen til mødet finpudses.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Er der nogen, vi mangler i Rådet for at repræsentere alle udsatte grupper?

Beslutning

Punktet blev udsat.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Brug af Udsatterådets midler

Beslutning

Punktet blev udsat.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Evt.

Beslutning

Amir orienterede omkring ønsket om en Gadeplansindsats, der skulle spille sammen med eksisterende forebyggende tilbud. Udsatterådet vil høre mere om projektet og baggrunden for det. Amir sender materiale.

 

Udsatterådet har fået tilsendt "Strategien på udsatte-området" i Herning Kommune samt en Masterplan på udsatteområdet i Herning Kommune.
http://politik.herning.dk/media/17062338/strategi-for-udsatteomraadet.pdf
http://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/politiske-udvalg/social-og-sundhedsudvalget/social-og-sundhedsudvalgets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=20-09-2017/Dagsorden(ID1410)/dagsorden.xml#agenda90Masterplanforudsatteomrdet