Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 14. maj 2019
Mødested: Lokale B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Informationsmateriale om Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Møde den 14. maj 2019 aflyst. Punktet flyttes til næste møde.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Sundhedsrum i forbindelse med Bethaniagadeprojektet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Jf. referat fra sidste møde.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Møde den 14. maj 2019 aflyst. Punktet flyttes til næste møde.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Proces omkring Udsatterådets arbejds- og fokusområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Møde den 14. maj 2019 aflyst. Punktet flyttes til næste møde.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Sekretærens punkter fra Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Møde den 14. maj 2019 aflyst. Punktet flyttes til næste møde.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Referater fra sidste udvalgsmøder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

- Forebyggelsesudvalg (Ulrik)

- Beskæftigelsesudvalg (Rita)

- Børne- og Familieudvalg (Mette)

- Social- og Sundhedsudvalg (Grete)

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Møde den 14. maj 2019 aflyst. Punktet flyttes til næste møde.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Andet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

- Folketingsvalg

- Brugernes Bazar

- Undersøgelsen om udsattes brug af klagesystemet

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Møde den 14. maj 2019 aflyst. Punktet flyttes til næste møde.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Bente Jutta Hjorth  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Møde den 14. maj 2019 aflyst. Punktet flyttes til næste møde.