Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 12. marts 2013
Mødested: Rådhuset, lokale C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Udsættelser af lejemål

Sagsfremstilling

Emnet blev rejst i 2012, men der er fortsat ikke taget fornødne initiativer til en bedre indsats for at forhindre borgeres udsættelser af egen bolig. Andre kommuner har lavet særlige enheder/ansættelser af folk, som arbejder målrettet med at forhindre udsættelser, da de ofte er meget udgiftsdrivende for kommunerne i sidste ende.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning


 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Øget sundhedsindsats for socialt udsatte

Sagsfremstilling

Emnet blev rejst i 2012 og der er sket afklaring af, hvilke tiltag der allerede findes i dag. Til gengæld mangler der fortsat en indsats, som for alvor flytter sundhedstilstanden hos de socialt udsatte, der ofte har rigtig mange alvorlige sygdomme og livsstilsproblematikker.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning


 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Øget beskæftigelsesindsats for socialt udsatte

Sagsfremstilling

Projekt ”Brug for alle” sikrer en bedre afklaring af socialt udsatte med henblik på nye vinkler og mere effektive beskæftigelsesforløb – MEN der er ikke tilbud at sende dem ud til, når de er afklarede, fordi Herning Kommune ikke har en tilbudsvifte, som tager højde for denne målgruppe i tilstrækkelig grad. Udsatterådet vil gerne diskutere muligheden for, at Herning Kommune afsætter årlige udviklingsmidler til særligt eksperimenterende forløb, hvor bl.a. socioøkonomisk virksomhed, havebrug og daglejervirksomhed afprøves.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning


 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Evt.

Beslutning