Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. december 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Høring - Forslag til fremtidig organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse - pkt. 112 på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 28.11.2018

Sagsfremstilling

Høring. Forslag til fremtidig organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse - pkt. 112 på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 28.11.2018

Beslutning

Opgaverne i det nyligt indgåede budgetforlig, den økonomiske udfordring i Handicap og Psykiatri og den vakante chefstilling har gjort, at chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har arbejdet med, hvordan vi ser det specialiserede socialområde fremover - og dermed Handicap og Psykiatris opgaveportefølje og organisering.


Udgangspunktet har været, at mennesker er lige så forskellige, som mennesker er flest. De mennesker, der i forskellige livsfaser har behov for hjælp, har derfor også brug for forskellige løsninger.


De fleste borgere har behov for mere generelle brede løsninger, som bedst og mest effektivt kan gives af normalområderne - Sundhed og Ældre og Beskæftigelse. Andre mennesker har behov for mere specifikke løsninger, som bedst og mest effektivt kan gives af specialområdet - Handicap og Psykiatri.


Det er besluttet, at Udsatterådet afgiver et høringssvar. Ulrik og Mette indsender via René, der sørger for at det bliver indsendt rettidigt (10. december 2018). Samtlige høringssvar kan ses her:
https://politik.herning.dk/dagsorden/Social-_og_Sundhedsu/11-12-2018/Dagsorden(ID1663)/Bilag/Punkt_115_Bilag_1_Samtlige_indkomne_hoeringssvar_til_punkt_115_og_116.pdf

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Udsatterådets rapport

Sagsfremstilling

Materialet er færdigt, og vi skal beslutte, hvor og hvordan vi får noget viden ind. Tanken er, at Udsatterådets bagland skal inddrages.

Beslutning

Aftalt at sekretæren kommer med bemærkninger. Herefter sender Ulrik rundt, og vi går i gang. Derefter går medlemmerne hver især tilbage til deres bagland og får besvarelser på Udsatterådets rapport i løbet af december og januar måned.

Besvarelserne kan sendes til Ulrik, så vil han ”opbevare” dem samlet.

Vi havde tænkt følgende:

 • Plads Til Forskel – Familier, Unge og herunder etniske grupper (Ulrik)
 • Bydelsmødrene – Kvinder af blandet etnicitet (Zelkja)
 • Kirkens Korshærs familiearbejde, samt Lyngblomsten - Familier og voksne udsatte (Mette)
 • Varmestuen – Misbrugere og andre udsatte (Bent og Grete)
 • Unge på gaden – (Amir)
 • Møltrup – Udsatte mænd og fleksjobbere (Jens og Rita)
 • Krisecentrets personale – Udsatte kvinder (Grete)
 • Hjørnestenen – Ensomme, udsatte, misbrugere (Grete)
         

Hver især skulle vi forsøge at lave 3-5 interviews.

Det vil give et samlet antal på ca. 30-40 interviews.

Til mødet i januar skal vi så finde frem til de anbefalinger, som vi vil gå i dybden med i rapporten.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Infomateriale om Udsatterådet

Sagsfremstilling

Status.

Beslutning

Kommer snarest.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Sundhedsforum i forbindelse med Bethaniagadeprojektet

Sagsfremstilling

Erfaringer fra Kirkens Korshær i Vejle.

Beslutning

Erfaringer fra Kirkens Korshær i Vejle (udsat til januar-mødet)

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Kan Udsatterådet lave et event sammen inden marts?

Beslutning

Rådet beslutter på det kommende møde, hvordan dette skal håndteres i forlængelse af en udbredelse af Udsatterådets rapport.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Referater fra sidste udvalgsmøder

Sagsfremstilling

Ulrik læser referater igennem inden mødet og præsenterer relevante punkter for Udsatterådet.
Udsatterådet finder ud af, om der er noget rådet skal forholde sig til.

Beslutning

 • Ny beskæftigelsespolitik for unge (store omstruktureringer). Ulrik ser på det og kommer evt. med forslag til ”høringssvar”
 • Ny børne- og ungepolitik. Ulrik sender på mail til rådets medlemmer
 • Misbrug og Udsatte flytter politisk råd (fra Social og Sundhed til Beskæftigelse). Udsatterådet kommer med Høringssvar.


Fremover vil Udsatterådets medlemmer følge med i hver deres udvalg:

Rita – Beskæftigelse
Mette – Børn og familie
Ulrik – Forebyggelse
Grete – Social og Sundhed

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Tilbageblik på 2018 og foreløbige planer for 2019

Beslutning

Marts 2018

-          1. Udsatterådsmøde

o   Konstituering af nyt Udsatteråd

 

Juni

-          2. Udsatterådsmøde

o   Forventningsafstemning

o   Nedsættelse af arbejdsgrupper (rapport, event, synlighed)

-          Deltagelse i det nationale dialogmøde for Udsatteråd

 

August

-          Bidrage med viden til national undersøgelse om lokale bisidderordninger

 

September

-          Ekstra Udsatterådsmøde

o   Forberedelse af møde med formandskabet i Social- og Sundhedsudvalget

-          3. Udsatterådsmøde

o   Forventningsafstemning med formandskabet i Social- og sundhedsudvalget.
Hvordan kan vi bruge hinanden.

-          Udsatterådets årsrapport – påbegyndelse af arbejde med ideen

 

Oktober

-          Udsatterådets årsrapport – møde med kommunal medarbejder om årsrapporten

-          Deltagelse i regionalt netværksmøde for Udsatteråd

-          Søge viden om sundhedsrum

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Udsatterådets sekretær ved Herning Kommune

Beslutning

Udsatterådet skal have ny sekretær, der er forankret i den nye Beskæftigelsesafdeling. Det vil blive Bente Hjorth, der er afdelingsleder i Beskæftigelse og Integrationscentret, der vil varetage rollen.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Kommende mødedatoer og lokationer i 2019

Beslutning

Næste møde er ved Plads Til Forskel i Gullestrup torsdag den 24 januar (uge 5) kl.12-15.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Netværksmøde for regionale Udsatteråd i Aarhus

Beslutning

Punktet blev udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Evt.

Beslutning

Brand og redning-kampagne, vi hører mere efter nytår