Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 3. oktober 2019
Mødested: Lokale C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Kort opsamling på aftaler om arbejdsmetoder fra sidst

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Der blev lavet en kort opsamling på arbejdsmetoden fra sidste møde. Udsatterådet beslutter at arbejde videre med denne metode fremadrettet.

 

Arbejdsmetoden går på:

Udsatterådet vælger tema at arbejde med og vælger derefter en metode, der er hensigtsmæssig i forhold til det givne tema. Det er således temaet, der er bestemmende i forhold til metoden, der bliver benyttet. Temaet bliver altid konkretiseret.

 

Udsatterådet vælger 1-2 konkrete temaer/problemstillinger ad gangen at arbejde med.

Nuværende temaer er: Den Våde Høne og økonomisk rådgivning.

 

Temaer kan f.eks. være:

-        Økonomisk rådgivning

-        Fattigdom

-        Hjemløshed

-        Misbrug og væresteder

-        Møder borger-forvaltning

-        Misbrug

 

Metoder:

-        At udarbejde høringssvar

-        At afholde dialogmøder

-        At lave event eller temadage

-        At udvikle projekter

-        At agere vagthund

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Den Våde Høne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

- Udsatterådets har efter sidste møde lavet et skriv omkring bekymringer for en lukning af Den Våde Høne, uden et nyt alternativ, samt ønsket om et nyt alternativt mødested i stedet for Den Våde Høne. Skriv blev sendt til sekretæren for Social- og Sundhedsudvalget forud for mødet i udvalget den 11. september. Skriv kom ikke med på dagsordenen.

 

- Herning Udsatteråd har modtaget en underskriftindsamling fra brugerne af Den Våde Høne, der ytrer ønske om et sted at være. Der diskuteres, hvordan brugernes underskriftindsamling bedst bliver videregivet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Udsatterådet er ærgerlig over, at rådets kommentarer til Den Våde Høne ikke kom med på møde i Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 11. september 2019. Sekretæren oplyser, at kommentarerne forventelig kommer med på møde i Beskæftigelsesudvalget den 22. oktober 2019. 

 

Den Våde Høne er i mellemtiden brændt. Kort tid efter er resterne efter branden fjernet, og der er skaffet borde og stole til stedet, som nogle af brugerne af Den Våde Høne nu anvender. Udsatterådet vil i forlængelse heraf lave en tilføjelse til de første kommentarer og sende til sekretæren af hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Ulrik og Mette udarbejder tilføjelserne og står for afsendelse.

 

Ulrik og Mette videresender underskriftsindsamlingen fra brugerne af Den Våde Høne til sekretæren af hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Gældsrådgivning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Udsatteråd har valgt at tage økonomisk rådgivning op som tema. Da der er en fornemmelse i rådet af, at der kan være borgere, som ikke kan få en tilstrækkelig hjælp med at få styr på rod i økonomi.

 

I den forbindelse åbnes der en dialog og undersøgelse om:

 - Hvilke tilbud findes i forvejen? Er det tilstrækkeligt? Hvorfor/hvorfor ikke?

 - Hvilke behov oplever vi? Målgruppe? Geografi? Andet?

 - Hvad betyder det for borgerne? Kommunen? Andre?

 

Såfremt vi vurderer, at der er en udfordring, så laves der en problembeskrivelse. Der nedsættes evt. en arbejdsgruppe.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Dialogen blev påbegyndt på mødet. Foreløbigt er der talt om følgende. Rådet vil følge op på emnet ved kommende møder.

 

Eksisterende tilbud:

- Dansk Folkehjælps Økonomiske Rådgivning

- Frelsens Hærs Gældsrådgivning

- Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning

- Rådgivning på Skovlyset

- Superbureaukraterne på Møltrup

 

Blå Kors har kontakt med mere end 100 familier om året, og formentlig vil ca. halvdelen have gavn af hjælp til økonomien. Nogle har f.eks. ikke mulighed for at få en budgetkonto. Mange familier har fået indskudslån, som de ikke får betalt af, hvilket betyder, at de ikke har mulighed for at flytte til en ny lejebolig.  

 

Ulrik møder også flere familier, der kunne have stor gavn af at få overblik over deres økonomi. Det er almindelige lavindkomstfamilier. Ikke de mest socialt udsatte. Der vil formodentlig være omkring 30 familier pr. år. som kunne have et behov for økonomisk rådgivning i områderne, som Ulrik har kendskab til (Lyngbyen - Brændgaardsområdet og Holtbjerg).

Dog er økonomisk rådgivning sjældent det første borgerne efterspørger. Der er behov for gennemgående kontakt og mulighed for at opbygge tillid.

 

Rita fortæller, at man på Møltrup har rekrutteret og uddannet frivillige økonomirådgivere. Projektet hedder Superbureaukraterne og er ikke kun for borgere på Møltrup. Udsatterådet har en forespørgsel, der går på, om tilbuddet kan synliggøre og udbredes. Rita undersøger nærmere.  

 

Udsatterådets medlemmer vil forsøge at benytte tilbuddet ved Møltrup for at finde ud af, om tilbuddet kan dække noget af det fornemmede behov for økonomirådgivning blandt udsatte borgere.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

E-mail til Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 - Herning Kommune kan ikke tilbyde en @herning.dk mail

 - Det nationale udsatteråd undersøger, om de kan tilbyde en @udsatterådet.dk mail

 - Der mangler en mail på sekretæren på hjemmesiden

 - Informationsmateriale (henvisning til hjemmeside - midlertidig)

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Ulrik er i gang med at undersøge, om hovedorganisationen Udsatterådet kan købe domænet udsatteraadet.dk.

 

Derudover drøftes følgende:

·       Pernilles navn og e-mail tilføjes på hjemmesiden i stedet for Bentes

·       Jens Christian Fishers informationer mangler (det er blot en kopi af Grethes). Jens må gerne sende sine oplysninger til Karin, der vil sørge for at det lægges på hjemmesiden.

·       Informationsmaterialet – uden e-mail – kan lægges på hjemmesiden.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Opdatere handleplan ift. næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilføje/præcisere punkter til næste møde samt evt. opgaver forud for næste møde.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Handleplanen er opdateret.  

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Sekretærens punkter fra Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Drøftelse af Udsatterådets ønsker/behov for information.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Udsatterådets sekretær spørger, hvad Udsatterådet ønsker ved dette punkt. Udsatterådet ønsker, at sekretæren bruger punktet til at gøre rådet opmærksom på evt. diskussioner, nye tiltag, udfordringer osv. der vedrører udsatteområdet og kunne have interesse for Herning Udsatteråd. F.eks. Bethaniagade projektet.

 

Sekretæren informerer om, at budgetforlig 2020 er indgået. Afsnit vedr. Handicap og Psykiatri, Udsatte og Sårbare borgere (s. 9-11) udleveres til rådets medlemmer.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Planlægning af møder i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udsatteråd har meget forskellige mødefrekvenser rundt omkring i landet. Nogle steder mødes rådene 4 gange om året, andre råd mødes op til 12 gange om året.

 

I Herning Udsatteråd, har vi tidligere besluttet at sætte mødegangene op fra 4 årlige møder til 6 årlige møder. Formålet er, at sørge for at der ikke går for længe mellem møderne, så de temaer der bliver drøftet stadig er friske i hukommelsen, samt give mulighed for relativt hurtig opfølgning på temaer, høringssvar osv.

 

Drøftelse af frekvens, ugedag og tidspunkt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Udsatterådet beslutter at fastholde en mødefrekvens på seks gange i 2020.
Møderne afholdes tirsdage fra kl. 12.00 til kl.15.00 (ulige uger).

 

Møderne i 2020 afholdes på følgende tidspunkter:

·        Tirsdag den 28. januar 2020 fra 12 til 15

·        Tirsdag den 24. marts 2020 fra 12 til 15

·        Tirsdag den 19. maj 2020 fra 12 til 15

·        Tirsdag den 25. august 2020 fra 12 til 15

·        Tirsdag den 6. oktober 2020 fra 12 til 15

·        Tirsdag den 1. december 2020 fra 12 til 15

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Referat fra seneste udvalgsmøder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Medlemmerne af Herning Udsatteråd gennemgår forud for hvert møde referater fra de politiske udvalg med henblik på at diskutere punkter, der vurderes interessante for
rådet.

 

 - Forebyggelsesudvalget (Ulrik)

 - Beskæftigelsesudvalget (Rita)

 - Børne- og familieudvalget (Mette)

 - Social- og sundhedsudvalget (Grete)

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Drøftelser vedr. Bethaniagade projektet:

-        Bygningerne rives ned og tilbuddet genhuses i genopbygningsperioden

-        Involvering af brugerne på Varmestuen

-        Herbergspladsernes størrelse og anvendelse af pladserne til mere end én person i perioder

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Karin Pinnerup Klyve  

Andet og evt.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Invitation og program til workshop for bruger- og pårørendeorganisationer 5. november 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Udsatterådet drøfter at finde et nyt medlem til rådet efter Amirs udtræden. Dette drøftes videre på næste møde