Udsatteråd

Udsatterådet er et lokalt talerør for de udsatte. Det består af 8-12 medlemmer.

Medlemmer af Udsatterådet

Udsatterådet
Medlemmer Baggrund
Mette Fink Møller (Formand)
20180920 Billede Mette2
Er uddannet pædagog og har arbejdet i Kirkens Korshærs børne- og familiearbejde i 2,5 år i Herning. Mit arbejde består af en blanding af mange forskellige funktioner.
Samtaler/rådgivning i forhold til udfordringer i familien mm. Bisidderfunktion for mødre/fædre, der skal til møde på kommunen, i Statsforvaltningen, skoler, institutioner mm.
Stå for planlægning og afholdelse af netværksskabende aktiviteter, så som mødregruppe for unge mødre, klub for børn fra 10-16 år, krea-formiddag for voksne, familieaftener med fællesspisning mm.
Planlægning af lejre og udflugter sammen med familierne.
Skrive ansøgninger til div. fonde.
Jeg har tidligere arbejdet på Blå Kors Pensionat i Herning. 

Line Krarup Kvartborg (Næstformand)

Jeg er fuldtidsansat som SSP-medarbejder fra januar 2020. Jeg har arbejdet i DOT, som ligger under SSP siden oktober 2018. 

Jeg er uddannet pædagog fra 2014 og i juni 2020 blev jeg færdig med min kandidat i pædagogisk sociologi.

Siden 2012 har jeg arbejdet med unge mennesker, derfor faldt det mig naturligt, da jeg blev spurgt, om der var nogen af os fra DOT der havde interesse i at være en del af udsatterådet.

Bent Hansen20180920 Billede Bent2

Det betyder rigtig meget for mig at være i Udsatterådet, så jeg derigennem kan være et talerør for de svageste i vores by.
I begyndelsen af 2001 blev jeg sendt ud på Værestedet Lyngblomsten i jobtræning på fuld tid. Det var her, mit hjerte begyndte at vokse for udsatte. Sidenhen har jeg været frivillig på Varmestuen, og senere igen, frivillig på Hjørnestenen.
I dag holder jeg meget af at komme på besøg på byens væresteder, i særdeleshed Varmestuen, da de udsatte der har en særlig plads i mit hjerte.

Grete Øster20180920 Billede Grethe2

Mange års frivilligt arbejde med udsatte mennesker hos Herning Krisecenter for voldsramte kvinder, Blå Kors Varmestue og Café Hjørnestenen.
Det er vigtigt, at vi i Udsatterådet kan stille den viden, vi har gennem kontakten med de udsatte, til rådighed, hvor den kan bruges.

Jens Christian Fischer20180920 Billede Jenschr2

Jeg har siden 1994 arbejdet med socialt udsatte. Jeg var først 1 år på Sønderskovhjemmet ved Nykøbing Falster. Her var jeg med til at få dagligdagen til at fungere, på alle fronter.I 1995 kom jeg til Møltrup Optagelseshjem. Jeg arbejder med bostøtte i vores §108 boform Lindely og vores udslusningsboliger. Jeg er også tilknyttet vores bostøtte Team. Her yder vi støtte til Møltrup beboer, som er flyttet i egen bolig.Jeg vil i udsatte rådet arbejde for, at den enkelte borger, får de bedste muligheder for at beholde sin bolig, og dermed få en værdig tilværelse. Være med til at skabe arrangementer på tværs af forskellige udsatte grupper.Få lavet et "Forværn" til hjælp for borgeren , inden det går galt.  

Poul Nygaard Kristensen20180920 Billede Poul2

Jeg er sognepræst i Kølkær og Herning kirke, og er i den forbindelse tilknyttet henholdsvis Herning Arrest, hvor jeg besøger de indsatte og Blå Kors Varmestue i Bethaniagade, hvor jeg holder gudstjenester. Jeg har boet i Kølkær siden foråret 2016, hvor jeg begyndte i min nuværende stilling.
Jeg er uddannet teolog fra Århus, hvor jeg har lagt en del timer i frivilligt arbejde og også har opbygget et godt netværk i det kirkelige sociale arbejde.
Jeg er en del af Udsatterådet, fordi jeg ønsker at styrke sammenhængs-kraften blandt de forskellige sociale arbejder i Herning, og for at skabe en fælles stemme for de udsatte i Herning og omegn.

Rita Mørup20180920 Billede Rita2

Jeg har en del erfaring med hjemløse og misbrugere igennem 22 års ansættelse på Møltrup Optagelseshjem.
De første 8 år arbejdede jeg med "beskæftigelsen og arbejdsfællesskab". Derefter fik jeg muligheden for nye udfordringer ved at blive kontakt- /støtteperson for beboerne vedr. deres økonomi, imens de bor på Møltrup, men også i forbindelse med udflytning til egen bolig.
Til daglig oplever jeg tit, at det kan virke uoverskueligt at forstå "systemet". At forstå sin ret og sin pligt.
Jeg håber på, at jeg ved at være med i Udsatterådet kan være med til at skabe bro i mellem borgere og kommunen. At jeg kan være talerør for borgerne, for hvad der er svært.

Zeljka Secerbegovic

Jeg er uddannet pædagog og har diplomuddannelse i pædagogik /psykologi.
i 12 år har jeg arbejdet i børnehave, og de sidste 5 år har jeg arbejdet som seniorkonsulent i Bydelsmødrenes Landsorganisation, som er en privat organisation under fonden Socialt Ansvar. 
Jeg er også frivillig i forskellige projekter og er medlem af Dialogforum i Herning Kommune. Jeg stræber efter at møde mennesker ligeværdigt "der hvor de er lige nu" med respekt for deres baggrund, meninger og holdninger.