Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra 3. februar 2020

Sted: Fuglsangsø Aktivitetscenter, Herning

Tilstede: Aase Nissen, Hanne Kirkegaard, Karen Skov, Jørgen Markmøller, Per Tordrup, Eva Andersen, Inge Holm, Edith Blynning, Ellen Birkkjær, Bent Haurballe.

Fraværende: Angela Thygesen, Erhard Rasmussen

Referat

1. Velkommen ved Ellen Birkkjær

Seniorråd Vests medlemmer blev præsenteret ved at det enkelte medlem fik ordet.

2. Konstituering

Ellen forklarede hvad seniorrådsarbejdet gik ud på og gennemgik vedtægterne, arbejdsform og forbindelsen til ældrerådet.
Alle fik udleveret - Formål og vedtægter for seniorrådne i Herning Kommune, ligeledes blev der udleveret et kort hvoraf områdeinddelingen fremgik.
Konstituering blev derefter gennemført.
Formand Ellen Birkkjær, næstformand Bent Haurballe og sekretær Angela Thygesen.

3. Fuglsangsø Plejecenter

Astrid Hindhede, plejehjemsleder på plejehjemmet Fuglsangsø, fortalte om stedet og efterfølgende fik seniorrådsmedlemmerne en rundvisning på centret, både på aktivitets- og plejehjemsområdet.

4. Nyt fra ældrerådet

V/ Edith Blynning.

Der er afholdt et møde i ældrerådet siden sidst.
Læs referat på Herning Kommunes hjemmeside.

5. Temaer og datoer for arbejdet i 2020

Næste møde afholdes mandag den 6. april på Skovlyset fra kl. 9.00-12.00.

Ellen undersøger om vi efterfølgende kan besøge Lind plejehjem - dato meddeles senere.

Et møde med en demenskonsulent på Fuglsangsø kunne også være et emne i 2020.

Referent: Bent Haurballe