Seniorråd Syd

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Syd. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra 19. november 2019

Mødet blev afholdt på Rosenlund Aktivitetshus i Snejbjerg.

Deltagere

Deltagere fra Herning kommune: Gitte Nørgaard chef for Sygepleje, Sundhed og Ældre.
Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Niels Hedegaard.
Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler, Steen Nygaard og Klara Søndergaard.
Afbud fra Lisbeth Hansen og Mads Videbæk.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt.

2. Orientering fra Herning kommune v/ Gitte Nørgaard

Øget pres på Sygepleje Området

Der kommer hele tiden mange opgaver til sygepleje området både fra egen læge og fra hospitalet, hvor indlæggelser er kortere og mange opgaver løses ambulant. Det medfører vi har øget fokus på at få borgere til at møde i sygeplejeklinikkerne over hele kommunen. Det går rigtigt godt. Mange synes det er dejligt at gå i klinik, når det passer den enkelte borger og ikke sidde hjemme og vente på sygeplejersken kommer. Derved løser vi flere sygeplejeopgaver og anvender mindre tid på vejen. Vi har stor fokus på at lære borgeren op og derved få afsluttet ydelserne, når det er muligt.
De borgere som ikke kan komme i sygeplejeklinik og som har brug for sygepleje i eget hjem får det på vanligt vis.

Udvidelse på Rehabiliteringscenteret

I august åbnede vi 10 nye pladser i den nye tilbygning på Rehabiliteringscentret. Det er især til borger med neurologiske udfordringer. Vi har ansat nye medarbejdere inden for dette speciale og arbejder på kompetenceudvikling for øvrige medarbejdere.

Den gode smag

Den gode smag var i fokus til et kostfagligt møde den 1. oktober for alle kostfaglige medarbejdere tilknyttet Sundhed og Ældre. Dvs. fra Dit Lokale Køkken, fra alle kommunens plejecentre, de tre plejecentre drevet af Danske Diakonhjem, Rehabiliteringscentret og Bytoften. Professor ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet, Ole G. Mouritsen, som også er centerleder i "Smag for livet", formidlede viden om mad og smag, umami, mundfølelse og gav både smagsprøver og gode tips til arbejdet i køkkenerne.

3. Nyt fra Ældrerådet v/ Jens Henry Jensen

De har deltaget i et fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.
Man har drøftet plejehjemmene - specielt udbygningen af plejehjem i kommunen. Plejeboligplan: Der skal skaffes 200 plejeboliger i nær fremtid. Det kræver en visitation om en borger kan bo i plejebolig eller på plejecenter.
Et nyt projekt Generationernes Hus, der er for alle aldre, indeholdende: ungdoms-, senior-, ældre- og familieboliger. Placeringen er et sted i byen.
Der blev drøftet et privat plejecenter i Gødstrup.
Klippekort fungerer godt. Flextaxa er dyrt i Herning kommune. 14 kr. pr. km.

4. Nyt fra Seniorråd Syd v/ Henning Poulsen

Information om valget, der allerede er i gang. Annonce kom ud. Pjecer er fremskaffet og uddelt efter behov. Vi håber, at det bliver et bedre valg end sidste år.

Mødedatoer for næste år

  • den 22. januar 2020 kl. 9.00 på Fuglesang sø Centeret (gerne Gitte Rasmussen med Marte Meo video).
  • den 27. maj 2020 kl. 9.00 på Rehabiliteringscentret evt.
  • den 26. august 2020 kl. 9.00
  • den 18. november 2020 kl. 9.00.

Julefrokost 12.december kl. 10.00 Skarrild Kulturcenter, Skolevejen 6.
Man skal tilmelde sig til Poul Kæseler mobil 20320868

Ref.: Klara