Seniorråd Øst

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Øst. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra møde 27. februar 2020

Sted: Lind Plejecenter

Tilstede: Elsbeth H. Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen, Jette Nielsen, Inge Thomassen

Fraværende med afbud: Gitte Nørgaard, Chef for sygeplejen i Herning Kommune

1. Rundvisning på Centret

Ved Centerleder Gundi Halfmann.

SRØ fik en god rundvisning og efterfølgende info om stedet. bl.a. Heart work med Lind Skole, som har været en del af Lind plejecenter i de 5 år stedet har eksisteret.
Åse Jonassen fortalte om følgende:

  • Centret er Eden certificeret og bygger på 3 værdi platforme - Ensomhed, kedsomhed, hjælpsomhed.

De 3 ovennævnte områder kan minimeres med dyr, børn og planter. Medarbejdere har fokus på at skabe stemning af familieliv på stedet. Personalet har været på et 3 dages kursus, som Eden Danmark står for. Ligeledes kommer rep. fra organisationen på et årligt 3 dages ophold på stedet for at fornemme om man opretholder ovennævnte platforme. Der er 19 registrerede Eden centre i DK.
Læs artikel og se film om stedet på Herning kommunes hjemmeside.
Læs mere på www.edendenmark.dk

2. Nyt fra formand

Ved Elsbeth H. Sørensen

Elsebeth uddelte samtykke erklæring vedr. billede på HK hjemmeside.
Gav et tilbageblik på 2019 som overraskede os i hvad / hvilke emner, der har været diskuteret og nyt fra HK.
Pia Voetman er fremadrettet ansat på Toftebo i Hammerrum. Toftebos venner nedsat bestyrelse. Ny leder på Holtbjerg aktivitetscenter.

Elsbeth kontaktet at Det danske madhus vedr. info og prøvesmagning på deres produkter.
Forslag at vi vil opfordre medlemmer, af alle seniorråd i kommunen om et fælles møde med dem.
SRØ ønsker større synlighed - de 5 valgte medlemmer, arbejder på flere fronter vedr. synlighed.
Fællesmøde ælderådet og seniorråd d. 23 marts på rådhuset.

3. Nyt fra ældrerådet

Ved Hanne Østergaard, Karen Lintrup og Angela Thygesen.

  • Prøvesmagning fra Det Danske Madhus.
  • Afgivet høringssvar vedr. balanceplan i HK.
  • Flere sygeplejeklinikker i nærmiljøet for at styrke borgerens velfærd m.m.
  • Omsorgstandpleje for ældre - hvordan fungerer det?
  • Renovering af Bredgade Vest - overslag og tidsinterval.
  • Bonusvenner - der mangler stadig frivillige hænder.
  • Værdighedspolitik / kvalitetskrav inden for ældreområdet.
  • Nyt digitalt platform - www.boblberg.dk

Læs mere på Herning Kommunes hjemmeside med referater fra ældrerådsmøder.

4. Evt.

Intet.

5. Næste møde

Emne: Flextrafik

6. Sted - dato - tid

Koloritten d. 23. april kl. 13.00

7. Referent

Angela Thygesen.