Seniorråd Øst

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Øst. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra 27. november 2019

Sted: Koloritten, Herning

Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen, Jette Nielsen, Chef for plejecentre i Herning Kommune Gitte Rasmussen og Inge Thomassen.
Fraværende /med afbud -Ingen

1. Præsentationsrunde

Alle fortalte kort lidt om dem selv.

2. Nyt fra kommunen

ved Gitte Rasmussen, Chef for plejecentre i Herning Kommune.

Bonusvenner til mennesker med demenssygdom

Ældresagen er i 2019 i samarbejde med Sundhed og Ældre involveret i rekruttering af frivillige bonusvenner, som undervises i demenssygdom og får mulighed for at være med i et daghjem, så de kan opleve sig godt klædt på til at møde ind i et hjem for at være sammen med en borger med demenssygdom. Bonusvennerne får også mulighed for at mødes med hinanden i et netværk. Aktuelt er 10 bonusvenner tilknyttet. Målet i projekt-året 2019 var at tilknytte 20 frivillige. Der er således plads til flere frivillige - og der arbejdes på, at projektet fortsætter ind i 2020.

Den gode smag

Emnet var i fokus til et kostfagligt møde den 1. oktober for alle kostfaglige medarbejdere tilknyttet Sundhed og Ældre. Dvs. fra Dit Lokale Køkken, fra alle kommunens plejecentre, de tre plejecentre drevet af Danske Diakonhjem, Rehabiliteringscenter og Bytoften.

Professor ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet, Ole G. Mouritsen, som også er centerleder i "Smag for livet", formidlede viden om mad og smag, umami, mundfølelse og gav både smagsprøver og gode tips til arbejdet i køkkenerne.

Plejecentrene - Marte Meo

To Herning-plejecentre opnår international anerkendelse.
De to kommunale plejecentre, Lindegården og Fuglsangsø Centret har som de første i Danmark fået en Marte Meo-certificering. Metoden har hjulpet med at nedbringe antallet af voldsindberetninger markant. 

Siden maj har Fuglsangsø Centeret og Lindegården Plejecenter arbejdet målrettet på at blive Marte Meo-certificeret, og det er nu lykkedes. 
Torsdag 31. oktober var de to centerledere Astrid Hindhede og Eva Østergaard i Nyborg, hvor deres ansøgning blev godkendt af et certificeringsudvalg under Marte Meo Foreningen. Dermed bliver plejecentrene de første i Danmark, der kan kalde sig Marte Meo-certificerede.  
- Vi er enormt stolte af anerkendelsen. Specielt, fordi vi kan se, at det virker, både i konkrete tal og i vores beboeres livsglæde.

Mindre vold - mere glæde 

Marte Meo-metoden er baseret på korte videooptagelser, som bruges til at analysere og fremme samspillet mellem mennesker. På den måde bliver personalet, der arbejder med demente, opmærksomme på, hvilken støtte borgeren har brug for netop nu og kan understøtte borgerens egne ressourcer.

I 2016 og 17 gennemførte Herning Kommune i samarbejde med Marte Meo supervisor Gitte Henriksen et arbejdsmiljøprojekt, som undersøgte effekterne af Marte Meo-metoden. Projektet viste, at antallet af voldsindberetninger i gennemsnit faldt med 62 % på de tre plejecentre, der var med i projektet. Herudover blev det psykiske arbejdsmiljø hos de ansatte også markant forbedret. 

Stort forarbejde 

Marte Meo er ikke en ny metode i Herning. Lindegården har siden 2001 anvendt metoden i den daglige omsorg og pleje. Også Fuglsangsø Centret har brugt Marte Meo, siden centret åbnede i august 2014.  
Alligevel er der sket forandringer i processen til at blive certificeret, for både Lindegården og Fuglsangsø Centeret har siden maj måned skruet væsentligt op for brugen af Marte Meo på alle afdelinger. Det stiller nemlig store krav at blive certificeret Marte Meo.  
Der skal minimum være en certificeret Marte Meo-terapeut ansat på plejecentret. Derudover skal alle ansatte, der er i kontakt med borgere eller pårørende, have et kursus, senest fire måneder efter de er ansat. Det gælder også for eksempel køkkenpersonale og pedeller. 

Fakta

Marte Meo betyder ved egen kraft og er en pædagogisk metode, som oprindeligt stammer fra Holland. Den har til formål at holde fokus på det der lykkes i samspillet med mennesker. Specielt mennesker med demens har særlig brug for oplevelsen af et positivt og konfliktfrit samvær.
TeamEffect-App til medarbejderne på plejecentrene
TeamEffect er en app, som medarbejderne på plejecentrene har mulighed for at benytte via telefon, tablet eller computer. Hver dag når arbejdsdagen er slut, bedømmer medarbejderen sin arbejdsdag på en åben 5-trins farveskala fra grøn til rød.
Formålet med appen er at skabe trivsel. Medarbejderen har mulighed for hurtigt at lade lederen vide, hvordan arbejdsdagen er gået og kan dermed "lukke arbejdsdagen". Lederen har i værktøjet adgang til alle bedømmelser og kommentarer og har på den måde mulighed for at komme tættere på medarbejderne i hverdagen - også medarbejdere i aften - og nattevagt.

3. Nyt fra Formanden

Elsbeth uddelte revideret seniorråds folder.

4. Emner til 2020

Der blev foreslået følgende emner til møderne i 2020.
• Lind plejecenter - oplæg om Eden modellen.
• Rehabiliteringscenter i Herning
• Kommunikationscenter
• Kørsel med Flex trafik og andre kørselsformer for seniorer.
• Visitation i Herning kommune.

5. Evt.

Mødedatoer aftales fra gang til gang.
Valg til SRØ - svært af få nye medlemmer. Vi er glade for at Inge Thomassen har sagt ja til at være med i rådet.

Hvad kan vi gøre fremadrettet?
Tvivl om Fuglsangsø centret hører under øst eller vest. Vi fik opklaret dette - det er under Vest.

Program for det første halve år 2020 for søndagscafe i Nørregade 30 uddelt. God og varieret program.

Karen oplyste at hun var blevet kontaktet af en, om at få opsat lyskryds ved Fuglesangsø centret - Vesterholmvej pga. af trafik og busstoppestedet. Ønske om trafik måling.
Man kan skrive til kommunen om vej og trafik på "giv-et-praj".

6. Nyt fra ældrerådet

v/ Hanne Østergård og Karen Lintrup.

Oplæg fra Chef for visitationen Birgitte Nystrup vedr. de nye kvalifikationskrav.
Koloritten ønsker flere P pladser til handicappede.
Ældresagen skal have en ny formand i Herning.

7. Næste møde

27. februar 2020 - Sted oplyses med dagsorden.

Referent Angela Thygesen.