Seniorråd Øst

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Øst. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 23. maj 2019

Sted: Holtbjerg Aktivitetshus Herning

Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen, Martinus Nielsen, Gitte Rasmussen, Chef for plejecentre i Herning Kommune og Preben Troelsen

Fraværende /med afbud: Jette Nielsen

Punkter på mødet

1. Præsentationsrunde

Nyt medlem Martinus budt velkommen og en kort præsentations runde.

2. Nyt fra Herning Kommune

v/ Gitte Rasmussen, chef for plejecentre i Herning Kommune.

Sundhed og Ældre har fået ny chef

Anne Ramsgård afløser Lis Bukholt som gik på efterløn 1. april. Anne kommer fra en stilling som chef for staben i Sundhed og Ældre.

Eden registrering

Lind plejecenter har de sidste 4 år arbejdet på at blive Eden registreret. Vi aftaler at seniorråd øst skal lægge et møde på Lind plejecenter og høre om, hvad et Eden plejecenter står for.

Marte Meo plejecenter

Lindegården og Fuglsangsø plejecenter arbejder på at blive Marte Meo plejecentre. Det kræver, at alt personale fra pleje til pedel har gennemgået et Marte Meo grundkursus og kan anvende Marte Meo i praksis.

Nyt plejecenter

Plejeboligplanen blev godkendt i Byrådet den 13. november 2018.
Af plejeboligplanen fremgår et forventet udbygningsbehov af plejeboligkapaciteten med ca. 176 boliger, som skal stå færdig i 2028. Lige nu ses der på mulige placeringer. Man anbefaler at der bygges fladt og demensvenligt, med mulighed for at komme ud, at der er frihedssættende rammer.

Psykiatriske akutte sygeplejersker i 2 årig projekt

Vi har fået 4 millioner til et 2 årig projekt sammen med Psykiatri, hvor vi har ansat 4 psykiatriske sygeplejersker ind i nuværende akut team, som skal yde akut hjælp til borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder. Samarbejdspartnere kan som med vores nuværende akut team kontakte de psykiatriske akut sygeplejersker og få hjælp og sparring.

Den anden indsats i projektet er, at borgere med ondt i psyken kan ringe direkte til en døgnåbent telefon på Skovlyset i Handicap og Psykiatri og få samtale/rådgivning eller medarbejderen kan sende akut team ud.
Vi har fokus på at skabe lighed i sundhed og forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Udvidelse af Rehabiliteringscenter

Der udvides med 10 pladser, og de 6 tages i brug til juli 2019. Det er for at sikre vi som kommune har den nødvendige kapacitet i forhold til behovet i "Det nære sundhedsvæsen.

3. Nyt fra Formanden Elsbeth H. Sørensen

Den nye folder blev uddelt og gennemgået. Stor tilfredshed med resultatet.
Alle fik nogle foldere som skulle uddeles i området.

IT kursus som er blevet afholdt forskellige steder i Kommunen har haft en god tilslutning. Der blev uddelt en agenda som man benyttede til undervisningen.

Faglige seniorer er indbudt til et orienterende møde på Koloritten d. 12/9-19. de 3 andre senior råd er inviteret - tilmelding d. 19/8 -19 til Elsbeth.

De nye vedtægter for senior råd uddeles på næste møde.
Fremover udsendes dagsorden til møderne 14 dage inden mødets afholdelse.
Akutte informationer sendes fra formanden.

4. Nyt fra ældrerådet

Afholdt tema dag vedr. ældrerådets mission / vision.
Pga gode diskussioner på mødet gives der et udførligt referat senere fra ældrerådsmødet

5. Rundvisning v/ Pia Voetmann

En god rundvisning af stedet og de muligheder der er.

6. Evt.

Forslag fremme om der er et behov for en søndags cafe i Holtbjerg området.
Er der interessenter i område man kan kontakt?
Punktet er på dagsorden til næste møde.
Opfordring til at 2 medlemmer fra SRØ kontakter Herningsholm pensionistklub for at fortælle Om SRØ - kan de evt. bruge nogle af rådes kompetencer.

7. Næste møde

Sted: Toftebo Plejecenter i Hammerum
Tid: 28. august kl. 13.00