Seniorråd Øst

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Øst. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 24. januar 2019

Sted: Koloritten, Herning

Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Kurt Poulsen, Erik (Jegge) Christensen, Angela Thygesen.

Fraværende /med afbud: Jette Nielsen, Hanne Østergaard, Preben Troelsen, Gitte Rasmussen / Chef for plejecentre i Herning Kommune.

1. Nyt fra medlemmer

Elsbeth kontaktet faglige seniorer og modtaget brev derfra. De vil gerne komme og give en orientering hvis det har interesse - det kunne være for alle senior råd i Herning Kommune.
Angela udsendt info / inspiration til den nye folder og hvad SRØ ellers har arbejdet med.
Erik (Jegge) oplyste emner fra de tidligere år som rådet har fået indsigt i.

2. Ny Seniorråds folder

De tilstedeværende var næsten alle interesseret i at billede, navn, email og tlf. nr. skulle være i folderen, så borgere kunne kontakte os.
Der blev uddelt samtykke accept, som skal underskrives og afleveres på borgerservice hvor billedet skal tages.

Forslag til billede på egen side i folderen

 • Obelisk v/ rundkørsel i Birk
 • Billede af Nørregade 30 hvor der afholdes søndags cafe.
 • Toftebo i Hammerum

Hvilke aktiviteter har SRØ arbejdet med

 • Oprettelse af søndags cafe i Nørregade 30, Herning.
 • Info og nyt fra plejecentre, hjemmeplejen, mad service, ensomhed blandt ældre, mødestruktur.

Hvad vil SRØ arbejde med fremadrettet

 • Ensomhed blandt ældre
 • Synlighed af SRØ i nærmiljøet. (Erik R. og Kurt T. påtaget sig opgaven at kontakte pensionist klub i Sjællandsgade, for at fortælle om SRØ)
 • Flere medlemmer til rådet.
 • Søndags cafe forbliver i Nørregade 30, Herning
 • Ønske om oprettelse af søndags cafe i Holtbjerg området.

Hvad vil vi kendes på

 • Åbenhed - positiv - lyttende

3. Næste møde og emne

Sted: koloritten i Herning
Dato: 11 marts
Tid: 13.00 - 15.00
Emne: Oplæg om Marte Meo v/ Gitte Henriksen.

4. Referent

Angela Thygesen.