Seniorråd Nord

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Nord. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra mødet 24. januar 2020

Deltagere: Magda, Jytte, Kirsten, Ruth, Kirstine, Holger, Lis, Marianne, Jørn, Anne Lise, Bent

Afbud fra: John

Fra Ældrerådet: Margit og Hans Ejner

Fra Herning Kommune: Jane Andersen

Referat

1. Tilføjelser til dagsorden

Ingen.

2. Godkendelse af Dagorden

Godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

4. Konstituering efter valget

Formand: Magda

Næstformand: Bent

Sekretær: Bent/Jørn

5. Nyt fra Herning Kommune

Elderlearn

Forebyggelsesudvalget har besluttet at indgå et samarbejde med Elderlearn. Elderlearn er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund. Elderlearn har således gjort det til sit koncept at skabe synergi mellem sine to målgrupper, ældre borgere, der er ensomme eller i risiko for at blive det, og udlændinge, der vil integreres i det danske samfund og lære bedre dansk. Det gøres ved konkret udfra interesser, afstand og tidrsum at "matche" udlændinge, der arbejder på at lære dansk, med potentielt ensomme ældre, så to personer mødes og taler med hinanden. For den ældre giver mødet selskab, der kan skabe trivsel, glæde samt indhold i hverdagen, og den ældre får mulighed for at bidrage og være en ressource for et andet menneske. For udlændingen giver mødet muligheden for at lære bedre dansk og lære om dansk kultur samt glæden ved en ny relation. Gennem Elderlearns arbejde har det vist sig, at mere end 50% af de deltagende udlændinge får lyst til at arbejde inden for omsorgsområdet som fx SOSU-personale.

Elderlearn indhenter straffeattester for alle udlændinge, der deltager, og understøtter særligt de første gange møderne samt følger løbende op på, hvordan det går. Alle ældre kan deltage, så længe man har lyst og er i stand til at føre en samtale. Elderlearn rekrutterer som udgangspunkt de ældre via plejecentre, hjemmepleje, de forebyggende hjemmebesøg, foreninger, netværk m.v. Udlændinge rekrutteres fx på sprogskolen, i sociale boligområder via den boligsociale helhedsplan og evt. på SOSU-skolens grundforløb 2, hvor der kan være udfordringer med sproget for nogle elever. I løbet af projektperioden afprøves, hvad der virker. Elderlearns erfaring er, at der ingen udfordringer er i at rekruttere udlændinge, mens det kan være sværere at finde nok ældre deltagere.

Elderlearn samarbejde med en række forskellige kommuner, myndigheder og organisationer, herunder Ældre Sagen, Sundhedsstyrelsen, Ensomme Gamles Værn og De Danske Sprogcentre.

Boblberg

Forebyggelsesudvalget har på møde den 21. oktober 2019 besluttet, at Herning Kommune pr. 1. januar 2020 skal tilbyde en internetbaseret borger-til-borger platform kaldet Boblberg. (datoen er efterfølgende ændret til 1. marts).
Formålet med Boblberg-platformen er at understøtte sociale fællesskaber baseret på brugernes egne interesser. Platformen gør det ligeledes muligt at synliggøre de frivillige tilbud samt at finde frivillige til forskellige foreninger m.m.
Indholdet på platformen oprettes af borgeren selv indenfor de emner, der interesserer dem. Platformen henvender sig til alle aldersgrupper. Der er ingen reklamer på platformen.
Boblberg har alle rettigheder til at skrive, redigere og slette indhold.
Ved opstart af platformen udarbejdes en fælles implementeringsplan. Heri vil indgå, at kommunen i samarbejde med Boblberg udarbejder informationsmateriale og at Boblberg afholder og deltager i events om platformens muligheder. Boblberg sørger for uddeling af informati-onsmateriale til bibliotek, sundhedscenter, aktivitetscentre, læger, uddannelsesinstitutioner m.v. Der aftales et antal præsentationer, hvor Boblberg deltager i personalemøder for at præsentere platformen. Derudover vil der i fællesskab blive udarbejdet artikler, annoncer og pressemeddelelse.

Work Force planning

Arbejdet med Rekruttering i Hjemmeplejen

- Branding og Rekruttering
- Hjemmesiden kan ses på www.hjemmeplejen.herning.dk
- Instagram
- Ny intern Kommunikations App
- Hjemmeplejen begynder en kampagne i 2020 - med Billeder og de gode historier fra medarbejderne, for at vise karriereveje, udviklingsmuligheder, kollegafællesskab og indsigt i arbejdet - Fokus på kompetencer, teknologi mv.

6. Nyt fra Ældrerådet

Sygeplejen

Sygeplejen er udfordret økonomisk og det betyder blandt andet at der oprettes flere sygeplejeklinikker, så ressourcerne udnyttes mere effektivt.

Læs mere om Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af balanceplan under punkt 4 fra deres møde.

Regions Ældreråd

Det regionale Ældreråd består af Formand og Næstformand for Ældreråd i de kommuner, der er i regionen. 

Dette Ældreråd har drøftet Telemedicin, Videobesøg og Videosamtaler. Ventetiden til speciallæge er lang, så de råder folk til at henvende sig i god tid.

Høreapparat

I kommunen får borgeren det høreapparat, der er brug for. Der er det samme beløb i tilskud som på det private marked.

Ensomhed

Der er skrevet et nyt afsnit ind i Værdighedspolitikken omkring ensomhed.

Se mere om Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af ensomhed på mødet den 17. dec. 2019 punkt 117.

Se mere om Værdighedspolitikken.