Seniorråd Nord

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Nord. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra Seniorrådsvalg 27 november 2019

På Plejehjemmet Søglimt i Sunds.
Der mødte 8 personer frem heraf 2 nye.

Magda Bøgedal bød velkommen og fortalte lidt om hvad seniorrådet. Blandt andet at vi er jeres kontakt ind til Ældrerådet, så hvis i har et problem som vi skal have ældrerådet til at tage op med kommunen, så kom til os med det. Det skal generelle sager, da vi ikke kan tage personlige sager op.

Vi holder 4 møder om Året, som holdes rundt på kommunens institutioner. Hver gang kommer en fra kommunen og fortæller om, hvad der sker om ting, der har med seniorrådets opgaver at gøre.

Som borger kan du spørge os om et problem, og vi kan måske svare eller finde ud af det, når det er generelle sager.

Fra Ældrerådet var Margit Ørndrup til stede og fortalte lidt om, hvad Ældrerådet laver. Kommunen skal spørge Ældrerådet om sager, der vedrører de ældre og give et høringssvar tilbage til kommunen.

Resultat af valget

På valg var John Kristensen, Lis Mølbæk, Gerda Thorsager, Bent Nørgaard, Kirsten Rømer. Gerda ønskede ikke at forsætte. De øvrige blev genvalgt.

Nyvalgt blev Kirsten Hartmann Rømer, Anne Lise Vesterby, Holger Skovbjerg
Rigtig velkommen til jer.

Medlemslisten opdateres i 2020.

Næste møde i 2020

Formanden takkede for god ro og orden under afvikling af valget.

Konstituering vil foregå på mødet 24 januar 2020.

 

Referent Bent