Seniorråd Nord

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Nord. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 16. august 2019

Mødet afholdt på Ågården i Vildbjerg

Fremmødte: Magda - Jytte - John - Ruth - Lis - Marianne - Gerda - Jørn - Kirsten - Bent.
Fra Ældrerådet: Margit, afbud fra Hans-Ejner
Herning Kommune: Gitte Nørgaard

1 - Tilføjelse til Dagsorden: Ingen
2 - Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3 - Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

NYT FRA

Formanden

Vi skal have valg. På valg er John - Lis - Gerda - Kirsten - Bent.
Valgstedet bliver Sundhedscentret i Aulum.
Møde dato bliver sendt rundt når Magda og Bent har været til møde med Ældrerådet 16 September, hvor vi formoder at der bliver lavet en dato for alle Seniorrådene.

ÆLDRERÅDET

Frivillig Fredag afholdes 23 August på Tinghuspladsen og biblioteket.

Temadag 1 Oktober i Huset nr 7 kl. 14.

Angående egen betaling på rehabiliteringscentret. Visitationen afgør hvem der skal betale.

Status på klippekort fremover bliver det 27 min. om ugen - gælder også plejecenter men ikke friplejehjem.

Der kommer en ny sundhedsaftale.

Der ventes på et udspil fra regeringen.
Ældrerådet er inviteret til at komme med Budgetforslag på ældreområdet.

Angående placering af et nyt plejehjem til 170. Skal det værre i et nyt område eller en tilbygning til eksisterende plejecenter.

Ældrerådet har været samlet en dag til drøftelse af forskellige ting det kommer der en pjece ud af.

Hjemmeplejen prøver at uddanne flere hjælper til hjemmeplejen. Velfærdsuddannelsen prioriteres højt. Det skal værre attraktivt at værre sundhedshjælper. Der er også mulighed for voksenlære.

HERNING KOMMUNE

ved Gitte Nørgaard

Psykiatriske akut sygeplejersker

Projekt med psykiatriske akut sygeplejersker og døgnåbent telefon for borgere som har ondt i psyken på Skovlyset er kommer godt i gang. Der har været over 400 opkald fra borgere på telefonen og akut sygeplejerskerne har mange henvendelser og opgaver hver dag.

Rehabiliteringscenter

Udvidelsen med 10 pladser er nu åbnet og de første patienter har indtaget nogle af stuerne. Det er et dejligt hus, som har de rammer som pleje og behandling har brug for. Foruden det er et sted, som er rart at være.
Den officielle åbning er ved at blive planlagt. Det vil være muligt at afholde et kommende seniorrådsmøde på Rehabiliteringscenteret og få et oplæg og rundvisning.

40 nye studiepladser

Der bliver etableret 40 nye studiepladser for sygeplejestuderende i Herning med opstart i efteråret 2020. Det bliver en station under VIA University Collage i Holstebro.
Det er de første 3 semestre som afvikles i Herning foruden praktik som i forvejen afvikles i sygeplejedistrikter, på udvalgte plejecentre og Rehabiliteringscenteret. Foruden Hospitalsenheden Vest. Det kommer på sigt til at fremme vores rekruttering af sygeplejersker til både kommunen og hospitalet i Gødstrup.

"Kom godt hjem" projektet

Det går planmæssigt og vi gennemfører både Modtagebesøg inden for 24 timer og vi er kommet godt i gang med videomøder omkring planlægning af udskrivelse sammen med hospitalet og kommunal visitation og kommunale sygeplejersker.

Andet

Information på kommunens hjemmeside

Brug søgefeltet og skriv et emne/ord eller andet.

Benyt evt. www.aeldre.herning.dk

Her er samlet mange oplysninger målrettet ældre i kommunen.

Tegn abonnement på nyheder. Det er muligt at tegne mange forskellige abonnementer - eksempelvis referater fra seniorråd, nyheder fra plejecenter og meget andet.

Næste møde

15. November - sted følger med indkaldelse.

(ref. Bent)