Seniorråd

Her kan du læse om seniorråd. Du kan også finde kontaktoplysninger og referater fra deres møder.

Herning Kommune er opdelt i fire områder. Hver området har sit eget seniorråd.

Du kan se hvem der er med de disse råd og læse referater fra deres møder.
Se mere om de fire råd via link til undersider.

Læs om Seniorråd Nord.
Læs om Seniorråd Vest.
Læs om Seniorråd Øst.
Læs om Seniorråd Syd.

Er du i tvivl om, hvilket distrikt du hører du, kan du se det på vores kort.

Se kort over de fire ældredistrikter.

Disse råd er talerør via Ældrerådet til de kommunale myndigheder. De er det lokale kontaktled på ældreområdet, der omfatter førtidspensionister og alle borgere over 60 år.

Via seniorrådene og Ældrerådet har de mulighed for indflydelse på indholdet og udviklingen af området.

Medlemmerne er derfor meget lydhøre overfor de problematikker, der måtte være i det område, de er valgt i. 

De fire seniorråd har Ældrerådet som deres naturlige samarbejdspartner. Ældrerådet har en repræsentant i alle seniorråd. Seniorrådene fastlægger selv rammerne for deres virke.

De afholder møde en gang hvert kvartal.


Deres indsats bygger på henvendelser og ønsker fra borgere. Rådene kan også selv tage initiativ. De må ikke behandle personsager.

Formålet er at øge samarbejdet på ældreområdet og styrke indsatsen for den samlede gruppe. Rådene skal også styrke nærdemokratiet.


møde i seniorrådet

Kontaktinfo

Mie Kaastrup Toft
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284458
Mobil: 51558669
Send e-mail til mie.toft@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Ældrerådet

Se mere om sammenhængen mellem seniorrådene og Ældrerådet

Dekorativt billedeLæs mere om Ældrerådet