Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. oktober 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

35. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

36. Orientering om renovering af Bredgade mellem Torvet og Poulsens Plads

37. Handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri

38. Flytning af møde i december

39. Balanceplan CBF, Børn og Unge

40. Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer