Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. oktober 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

38. Flytning af møde i december

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Flytning af møde i december

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Handicaprådets Handicappris har været annonceret i Herning Folkeblad den 30. september og den 7. oktober 2015.

 

Fristen for indsendelse af kandidater til prisen er den 1. november 2015.

 

Prisen skal uddeles den 9. december 2015.

 

Det foreslås derfor, at det planlagte møde den 10. december 2015 i Handicaprådet flyttes til den 23. november 2015, så kandidaterne kan drøftes og prismodtageren kan nå at blive adviseret forud for overrækkelsen den 9. december 2015.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at mødet den 10. december 2015 flyttes til den 23. november 2015.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Indstillingen vedtaget.

 

Efter mødet den 23. november vil der være spisning.