Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. oktober 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

35. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes.

Sagsfremstilling

Bemærkninger til nøgletallene.

Bruttoledigheden
Herning Kommune har med 3,4 % fortsat en lavere bruttoledighed end landsgennemsnittet, og samtidig var bruttoledigheden i Herning Kommune i juli 2015 mindre end samme måned sidste år.

Fleksjob
Antallet af fleksjob er steget markant det seneste år. I juli 2014 var der i alt 917 fleksjob, mens tallet i juli 2015 var på 1040 fleksjob.

Sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb
Antallet af sygedagpengemodtagere var i juli 2015 steget til 1110, mens tallet i april 2015 var 1038, og samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere noget lavere end samme måned året før.
 
Førtidspension
I august 2015 er der tilkendt 5 nye førtidspensioner. I 2015 er der indtil nu tilkendt 94 førtidspensioner. I hele 2014 blev der til sammenligning tilkendt i alt 119 førtidspensioner svarende til ca. 10 nytilkendelser pr. måned i 2014 .

Generel bemærkning til nøgletallene:

Nøgletallene indeholder nyeste tilgængelige data, og det fremgår af nøgletalsarket på hvilket tidspunkt data er opdateret.  

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Handicaprådet ser positivt på stigningen i antallet af flexjob.

 

Ny orientering til Handicaprådet i 1. kvartal af 2016.

 

 

Bilag

  • Nøgletal fra september 2015