Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. oktober 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

40. Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-587-06 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Birgit Hagen har fået en henvendelse fra Feldborg Hallen om ansøgning om lift. Hun har henvist til fonde og tilgængelighedspuljen. Ansøgningen sendes til Birgit Hagen til drøftelse i Handicaprådet. Søren Christensen opfordrede til at sende ansøgningen til ham til drøftelse i By, Erhverv og Kultur.

 

Birgit Hagen orientede om henvendelse fra Hjælpemiddelenheden om EU-udbud på handicapbiler.

 

Birgit Hagen orienterede om at hun har talt med Bo U. Bertelsen og Søren Christensen, om problematik med hensyn til stress for ADHD-barn i forbindelse med ny skolereform.

 

Birgit Hagen har deltaget i møde med elever fra Designskolen. Medicinkasse til at medbringe ved indlæggelse samt sengebord, som kan bruges som rollator var blandt de drøftede emner.

 

Birgit Hagen deltager i KLs Handicap og Psykiatrikonference den 18. november 2015.

 

Birgit Hagen foreslår, at Handicappolitikken ved revidering ændres til Handicap- og Psykiatripolitik.

 

Birgit Hagen vil i sin årsrapport 2015 have fokus på gågadeprojektet.