Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. maj 2021
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

17. Temadrøftelse - psykiatri voksen og projekt Styrmand i eget liv

18. Generel økonomiorientering

19. Høring omkring kvalitetsstandarder i Handicaprådet

20. COVID-19 - aktuel status

21. Orientering om sagsbehandling af ansøgning om protese

22. Anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd

23. Meddelser fra formanden

24. Meddelelser fra andre

25. Eventuelt