Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. maj 2021
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

22. Anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-21 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

I forbindelse med Handicaprådenes Dag blev den nye gap-undersøgelse offentliggjort. Undersøgelsen ”Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap” er foretaget af VIVE for Det Centrale Handicapråd og viser en aktuel status på tilliden på handicapområdet på tværs af kommunale forvaltninger. Med den nye viden om, hvor der kan sættes ind for at øge tilliden, har Det Centrale Handicapråd desuden udarbejdet en række anbefalinger til regeringen og social- og ældreministeren samt til kommunalbestyrelser og de kommunale handicapråd. Anbefalingerne skal sikre fokus på arbejdet med at mindske tillidskløften.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at anbefalingerne fra Det Centrale Handicapråd drøftes.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Drøftet.

Bilag

  • DCH_anbefalinger til øget tillid på handicapomrpådet