Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. maj 2021
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

23. Meddelser fra formanden

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR











Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om kommende arrangementer i Handicaprådet;

  • Temadag den 3. juni 2001 kl.10.00 - 14.15 - FNs Verdensmål
  • Temadrøftelse den 16. august 2001 kl. 15.00 - 17.00 - Fornyet syn på kerneopgaven


Beslutning

Til efterretning.


Handicaprådet ønsker, at Handicaprådets stedfortrædere inviteres til at deltage i de 2 temadage, den 3. juni og den 16. august.