Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

1. Indvielse af lift ned til varmtvandsbassinet i DGI-Huset

2. Forespørgsel vedrørende Borgerstyret personlig assistance (BPA) ordning

3. Forespørgsel fra Handicaprådet om jobmuligheder for handicappede

4. Høring af forslag til kvalitetsstandard for aflastning på handicap- og psykiatriområdet

5. Orientering vedr. servicestandarder for bostøtte og botilbud på handicap- og psykiatriområdet

6. Strukturomlægning på det specialiserede socialområde 2013 til høring i Handicaprådet

7. Reviderede servicestandarder for det specialiserede socialområde

8. Høring: Notat om innovation, velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige i SSB

9. Meddelelse fra formanden og rådets medlemmer