Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

8. Høring: Notat om innovation, velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige i SSB

Sagsnr.: 00.00.00-P19-598-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: Notat om innovation, velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige i SSB

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune har i 2012 særligt fokus på innovation, velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige.

 

Forslag til strategi for arbejdet med de tre temaer sendes hermed i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med Budget 2012 udpeget innovation og velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige i opgaveløsningen som indsatsområder.
 
Administrationen i SSB har med oplægget "Fokus på innovation og velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige" givet sit bud på, hvordan initiativet kan gribes an. Administrationen har foreslået, at oplægget indgår i den politiske drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget har på møder henholdsvis 7. december 2011, 7. december 2011 og 13. december 2011 besluttet at sende oplægget i høring i Handicaprådet.

 
Der lægges op til en strategi for, hvordan SSB kan arbejde med at udvikle kvaliteten og skabe bedre service til gavn for borgerne, uden at det koster mere.
 
Der er lavet en handleplan for hvert af de tre temaer. På kort sigt handler det om at skabe løbende småforbedringer ved inddragelse af medarbejdere, at udnytte velfærdsteknologi til at skabe merværdi samt at skabe nye veje til at inddrage frivillige i ydelserne.
 
Handleplanerne er suppleret med fakta og konkrete eksempler på, hvordan der allerede i dag arbejdes med de tre elementer.

 

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet forslag til høringssvar, som er vedlagt som bilag. Kommentarer til høringssvaret bedes sendt til formanden, som vil indarbejde disse kommentarer forud for mødet.


 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet godkendet det endelige forslag til høringssvar.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Forslaget til høringssvar blev godkendt.

Bilag

  • Fokus på innovation og velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige
  • Høring vedr. notat om innovation, velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige i SSB