Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

1. Indvielse af lift ned til varmtvandsbassinet i DGI-Huset

Sagsnr.: 00.00.00-P19-246-11 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Indvielse af lift ned til varmtvandsbassinet i DGI-Huset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Erik Karup

Sagsresume

Adgangsforholdene til varmtvandsbassinet i DGI-Huset er nu løst ved indkøb af lift og der er indvielse af liften, mandag den 20. februar 2012 fra kl. 15.00 til 16.00 forud for Handicaprådets møde.

 

Herning Folkeblad er inviteret i forbindelse med indvielsen.

Sagsfremstilling

Teknisk Service har set på en lift, som skønnes anvendelig. Det er en lille og handy lift, som kan køres væk, når den ikke er i brug. Sikkerhedsmæssigt opfylder den alle betingelserne og alle tilladelser og godkendelser er på plads.

 

Handicaprådet vedtog at anskaffe liften på mødet den 7. november 2011, punkt 3.

 

Liften er klar til brug og en del af personalet er allerede fortrolig med liften, så alle forhold er på plads til indvielse og ibrugtagning af den ønskede forbedring.

 

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at fremvisningen godkendes.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Fremvisningen af liften blev gennemført. Der blev udtrykt tilfredshed med resultatet.