Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 19. november 2020
Mødested: Mødet aflyst!

Dagsordenpunkter

29. Meddelelser fra formanden