Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 19. november 2020
Mødested: Mødet aflyst!

Dagsordenpunkter

29. Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Mødet blev aflyst.